Sofiethic.org

ENGINYERIA DE SOFTWARE

Sofiethic

Ofereix serveis d'enginyeria de software per tot tipus de projectes que requereixen de sistemes informatitzats.

L'enginyeria de software és basa en l'estudi i aplicació d'un conjunt de tècniques, pràctiques i eines apropiades involucrades en tots els aspectes que comporta la producció de programari: des la seva concepció inicial fins al manteniment del sistema un cop implantat.

Sofiethic s'ocupa íntegra o parcialment de les activitats fonamentals d'especificació, desenvolupament, validació i evolució.

Les metodologies i tècniques específiques que aplica Sofiethic a tots els seus projectes permeten garantir:
  • el manteniment de les necessitats canviants
  • l'eficiència sobre els recursos del sistema
  • l'ús aportant facilitats a l'usuari mitjançant interfícies apropiades i documentació adequada
  • un procés de lliurament àgil
Sofiethic es dirigeix a tots aquells sectors que recolzen part de la seva activitat sobre sistemes tecnològics, proporcionant solucions informatitzades i models de desenvolupament als processos conceptuals i habituals de les estratègies específiques requerides.

L'avenç constant de noves tecnologies de la informació i la comunicació fa que el marc de la seva aplicació creixi en noves vies d'experimentació, oferint millores de serveis a una gran varietat de sectors productius.

En aquest sentit, Sofiethic estudia noves fórmules d'aplicació de les noves tecnologies, evolucionant de la mà d'elles aportant eines d'última generació.

Sofiethic utilitza programari lliure com a eina de confecció i d'organització. Alhora contribueix al desenvolupament d'aquests tipus d'eines a favor de la cultura lliure.
Sofiethic